ඩැඩ්මාක්

  • DADMAC

    ඩැඩ්මාක්

    ඩැඩ්මාක් යනු ඉහළ සංශුද්ධතාවක්, සමුච්චිත, චතුරස්රාකාර ඇමෝනියම් ලුණු සහ අධි ආරෝපණ ity නත්ව කැටායනීය මොනෝමරයකි. එහි පෙනුම වර්ණවත් නොවන හා විනිවිද පෙනෙන දියරයකින් යුක්ත වේ. ඩැඩ්මාක් ඉතා පහසුවෙන් ජලයේ දිය කළ හැකිය. එහි අණුක සූත්‍රය C8H16NC1 වන අතර එහි අණුක බර 161.5 කි. අණුක ව්‍යුහය තුළ ඇල්කෙනයිල් ද්විත්ව බන්ධනයක් ඇති අතර විවිධ බහුඅවයවීකරණ ප්‍රතික්‍රියා මගින් රේඛීය හෝමෝ පොලිමර් සහ සියලු වර්ගවල කොපොලිමර් සෑදිය හැකිය.