PAM-Polyacrylamide

 • PAM-Anionic Polyacrylamide

  PAM-Anionic Polyacrylamide

  PAM-Anionic Polyacrylamide විවිධ වර්ගයේ කාර්මික ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී හා අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.

 • PAM-Cationic Polyacrylamide

  PAM-Cationic Polyacrylamide

  PAM-Cationic Polyacrylamide විවිධ වර්ගයේ කාර්මික ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී හා අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.

 • PAM-Nonionic Polyacrylamide

  PAM-Nonionic Polyacrylamide

  PAM-Nonionic Polyacrylamide විවිධ වර්ගයේ කාර්මික ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී හා අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.